Česko

Česko2021-06-15T15: 53: 28 + 02: 00

PIWI Česko


Kontakt:

František Mádl
Vorstand  PIWI International
Vorsitzender PIWI CZ

Na Aleji 148
69102 Velké Bílovice
Tschechische Republik
Telefon: 00420 602 780 364
E-Mail: fmadl1917@gmail.com

Prohlášení o vzniku PIWI CZ
jako odborné poradenské skupiny při Svazu vinařů ČR
v souladu s čl. 4, bodem 2., písm. f) Stanov SV ČR

Proud

K připomínkám Evropské komise ke Strategickému planu ČR, části vino

comedy v části víno Česku připomíná, že alespoň jedno opatření a (5 % výdajů) by mělo byt zaměřeno n / A ochranu životního prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, zlepšení udržitelnosti výrobních systémů a procesů, snížení dopadu odvětví vína na životní prostředí, úspory energie a zlepšení celkové energetické účinnosti odvětví vina. Z planu podle Komise noní zcela jasné, jak toho chce ČR dosahnout. Zde se podle meho názoru přímo nabízí podpořit PIWI odrůdy.

(more…)

May 13, 2022|

Přehlídka PIWI odrůd a Hibernal-Fórum

Přehlídka PIWI ordrůd at Hibernal Fórum se koná 21.5.2022 or 13.00 hodin v Obecní hale U Orla.

Přehlídka vín interspecifických odrůd vín se pořádá od r. 2014. V rámci akce je jako hlavní odrůda hodnocena Hibernal. Vína na této přehlídce jsou hodnocena stobodovou stupnicí certifikovanými odborníky na degustaci vína. Na přehlídce jsou vystavena nejenom vina z České republiky, jak z vinařské oblasti Morava tak i Čechy, ale i ze Slovenska, Rakouska, Polska, příp. Nemecka. Účastníci akce tak mají možnost na jedno místě ochutnat vín těchto odrůd. Akci doprovází hudební vystoupení cimbálové muziky.

http://www.vinozesardic.cz/akce-2022/prehlidka-piwi-odrud-a-hibernal-forum

May 8, 2022|

Conference Budoucnost ekologického vinařství v Podunají – příležitosti a rizika

Tisková zpráva 13. 4. 2022 – Ve dnech 11. – 13. 4. 2022 se uskutečnil video-kongres Německého svazu vinařů. Poslední den byl věnován vinařské politice a ze závěrů mimo jiné vyplynulo níže uvedené.

Německo požaduje 30 procent ekologického vinohradnictví, EU požaduje 25 procent ekologického vinohradnictví – je to za současných podmínek reálné, nebo jak řekl viceprezident DWV Thomas Walz jako moderátor panelové diskuse: „Máme správný soubor nástrojů, aby bylo ekologické vinohradnictví v budoucnosti udržitelné?“. Otázka, kterou se intenzivně zabývala odborná, politická i vědecká veřejnost.

pokračovat ve čtení
April 29, 2022|

Společné usnesení z konference Budoucnost ekologického vinařství v Podunají – příležitosti a rizika

Silné infection plísní révy ve vinařství v řadě evropských zemí

V důsledku klimatických změn se vinařství v řadě evropských zemí stale více potýká s problem extrémních výkyvů počasí. Důsledkem JSOU NA Jedné Straně Více Či Méně dlouhé Fáze Sucha (Viz Ročníky 2015, 2019 A 2020) A na Druhé Straně - Stejně Jako v Minulém Roce - Dlouhé fáze vydatných a dlouhodobé Vysoké Vlhkosti vzduchu. Ten druhý případ způsobil v loňském roce, zejména ve vinařských regionech střední a jižní Evropy (například ve Švýcarsku, v oblastech Jura, Champagne, Burgundsko, Bordeaux, v Jižním Tyrolsku) a ve všech vinařských oblastech Německa, že se potýkalo mnoho vinic s těžkými infekcemi Plísně révy av některých případech s extremeními ztrátami výnosů. Některé vinice nebyly technikou průjezdné, so ztěžovalo provádění nezbytných opatření na ochranu rostlin. Neustálé projíždění vinicemi ničí půdu, vede k nebezpečné jízdě za mokra a ke zvýšené spotřebě paliva. Jako omyvatelný kontaktní prostředek neposkytují měďnaté přípravky dostatečnou ochranu před infekcí plísní révy v letech s dlouhotrvajícími srážkami. Zejména je třeba zohlednit udržitelnou ochranu půdy. Zvláště ekologické vinohradnictví čelí v takových letech velké výzvě.

pokračovat ve čtení
April 29, 2022|

Vyhlášení nové ceny EU za ekologické zemědělství

Poprvé udělované ceny EU za ekologické zemědělství mají za cíl ocenit vynikající úspěchy v rámci řetězce ekologického zemědělství a nejinovativnější subjekty v ekologickém zemědělství v EU. Cena EU za ekologickou produkci vznikla z iniciativy Evropské komise, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Evropského výboru regionů a sdružení COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. Uděluje se osm cen v sedmi kategoriích, z toho dvě pro výrobce: po jedné pro „Nejlepší ekologickou zemědělkyni“ a „Nejlepšího ekologického zemědělce“. Dále se bude udělovat cena nejlepšímu malému a střednímu podniku, nejlepšímu prodejci, nejlepší restauraci, nejlepšímu městu a nejlepšímu regionu.
Dosud existovaly národní ceny za ekologické zemědělství, toto budou první ceny udělené na evropské úrovni. Slavnostní předání cen se uskuteční 23. září 2022, na Den ekologického zemědělství EU. Jedinou cenou je čestné ocenění, žádná finanční odměna se neuděluje. Žádosti je možné podávat od 25. března do 8. června. Informace na: ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_de
Evropská komise a Zemědělský výbor EP/JS

March 25, 2022|

Francie: Plocha biovinic se stale zvětšuje

Certifikováno je 17 % plochy francouzských vinic nebo se nachází v přechodu na ekologické vinohradnictví. Uvádí to agentura Agence Bio ve své výroční zprávě o údajích za rok 2020. Tento podíl
představuje necelých 140 000 ha vinic a téměř 10 000 vinohradnických podniků. Po několika letech stagnace se konverze daří. V roce 2020 byla zahájena konverze na 26 500 ha. V regionu Occitanie se nachází největší plocha ekologických vinic (certifikovaných a v přechodném období) s více než 51 000 ha. Na druhou stranu, ve vztahu k celkové ploše regionálních vinic je Korsika nejvíce ekologickým regionem ve Francii s 28,3 % plochy biovinic.
Farm Europe/JS

March 25, 2022|

Burgundy defined by cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2035

BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) představil 10. února v Beaune „Objectif climat“. Aneb jak bude toto odvětví přispívat k dosažení mezinárodních cílů uhlíkové neutrality. Změřit, snížit a neutralizovat: to je metoda, která by měla vést burgundská vína na cestě k dekarbonizaci. Rovnice je relativně jednoduchá: cílem je snížit emise skleníkových plynů do roku 2035 z 380 000 t CO2 ekv. na úroveň odhadovanou na 150 000 t CO2 ekv., tj. snížení o cca 60 %.
Farm Europe/JS

March 25, 2022|

Francouzští kandidáti na post prezidenta: žádné pesticides a uhlíková daň

Francie se připravuje na prezidentské volby, které proběhnou v termínu 10. – 24. 4. 2022.
Proti současnému prezidentovi Emmanuelu Macronovi se postaví řada dalších kandidátů, z nichž většina má pro případ svého zvolení připravenu i strategii pro další budoucnost francouzského zemědělského sektoru. Za Zelené na post prezidenta kandiduje Yannick Jadot, ten do svého programu zařadil návrh na úplný zákaz používání pesticidů ve Francii do roku 2030 i zavedení nulového DPH na produkci ekologického zemědělství. Kandidátkou za socialisty je Anne Hidalgová, která se zavázala zasadit o zákaz používání glyfosátu a neonikotinoidů, a to během prvních 100 dní svého případného funkčního období. Kandidát krajní pravice Éric Zemmour má v plánu, podobně jako současný prezident Emmanuel Macron, v případě svého zvolení zavádět uhlíkovou daň na evropských hranicích.
Zdroj: Stálé zastoupení PK ČR v Bruselu, www.foodnet.cz, 16. 3. 2022

March 25, 2022|

Norsko vypsalo nabídkové řízení na dovozní kvótu per PIWI z Rakouska.

Norský státní alkoholový monopol Vinmonopolet poprvé vypisuje výběrové řízení na dovozní kvótu pro rakouská PIWI vína. Na tento přísně regulovaný trh lze dovážet vína pouze s povolením a na žádost. Do konce března mohou rakouští vinaři přihlašovat svá PIWI vína odrůd Cabernet blanc, Donauriesling a Donauveltliner ročníku 2021. Vybraná vína budou ve státních obchodech k dostání od září.
Dostupné množství vína, o které Vinmonopolet v Rakousku požádal, je v současné době stále malé. Na 21 hektarech se pěstuje Cabernet blanc, na 54 hektarech Donauriesling a na 31 hektarech Donauveltliner. Význam PIWI odrůd však neustále roste.

Zdroj: Austria Wine Marketing, 25. 2. 2022, JS

March 25, 2022|

Historický vývoj a nynější význam PIWI-odrůd

DVOJITÝ NÁVRAT
• Od ekologického vinohradnictví přes chemizaci zpět k ekologickému vinohradnictví
• Od evropské révy vinné přes přímoplodné hybridy zpět k evropské révě
Jiří Sedlo, Valtice 14.2.2020

Historicky vyvoj a vyznam PIWI odrud

February 28, 2022|
Go to Top